ตาราง Power Chord และวิธีการเล่นแบบเร่งรัด มาดูกันเลยกับ วิธีการเล่น Power Chord แบบง่ายๆใน 8 นาที

ตาราง Power Chord และวิธีการเล่นแบบเร่งรัด มาดูกันเลยกับ วิธีการเล่น Power Chord แบบง่ายๆใน 8 นาที อยาก เป็นชาวร็อค ก็ต้องจับคอร์ดร็อคเป็น !   มาดูกันเลยกับ วิธีการเล่น Power Chord แบบง่ายๆ 

Read more